Menu

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem

VYHLAŠUJEME CENU HEJTMANA PRO ROK 2024!

V Moravskoslezském kraji tvoří občané se zdravotním postižením významnou skupinu. Na základě kvalifikovaných odhadů se jedná přibližně o 10 % obyvatel kraje. Pro zlepšení kvality života této minority vznikl v roce 2004 programový dokument s názvem Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, který byl aktualizován zastupitelstvem kraje usnesením č. 17/2131 ze dne 3. 9. 2020. Jednou z jeho realizací je Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem. Cena je od roku 2004 každoročně udělována v prosinci u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace zejména na území Moravskoslezského kraje. Od roku 2005 doprovází její předávání vernisáž výstavy prezentující díla umělců se zdravotním postižením, pro kterou se ujal název Svět podle nás.

Moravskoslezský kraj, v souladu s Moravskoslezským krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, každoročně vyhlašuje Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje.

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje je udělována u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace zejména na území Moravskoslezského kraje.

Přihlásit lze dílo zveřejněné v období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024.

Podmínky pro přihlášení:

Přihláška obsahuje:

Přihlášku podává autor díla nebo libovolná fyzická či právnická osoba s písemným souhlasem autora do 31. 8. 2024.

Přihláška se zasílá na adresu:
Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, odbor kultury a památkové péče
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

(kontaktní osoba: Ing. Hana Vídenská, tel. 595 622 790, e‑mail: hana.videnska@msk.cz)

Do soutěže budou přijata maximálně dvě díla od jednoho autora.

Porotu hodnotící přihlášená díla tvoří členové Výboru zastupitelstva kraje pro kulturu a památky a zástupci delegováni Komisí rady kraje pro občany se zdravotním postižením. O udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje rozhoduje Rada Moravskoslezského kraje.

Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje tvoří:

Předání Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje autorům oceněných děl probíhá v Galerii výtvarného umění v Ostravě.


Cena hejtmana Moravskoslezského kraje v roce 2023:

 1. Veronika Caková – dílo tvořené technikou kuličky z krepového papíru s názvem „Vesnice“
 2. Jiří Kolúch – olejomalba s názvem „Noční ulice v dešti“
 3. Ivana Hemowská – dílo tvořené technikou diamantového malování s názvem „Páv"

Čestná uznání: Lubomír Pavelčák – fotografie s názvem „Brýlovka Katedrála Božského spasitele“ a Tereza Muroňová – hra na klávesy – skladba z dílny Hapky a Horáčka s názvem „Rozeznávám“

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje v roce 2022:

 1. Dušan Urbaník – malované krabičky s názvem „Mapy myšlenek“
 2. Jiřina Koudelová – vlastní tvorba a zpěv – píseň s názvem „Ať nikdy nejsi sám“
 3. Michaela Kortišová – filigránové dílo s názvem „MÚZA HANKA – tvořeno srdcem"

Čestná uznání: Lubomír Pavelčák – fotografie s názvem „Osud vepsaný do tváře“ a Tereza Šmídová – mozaika z kachlíkových střepů s názvem „Mořský svět“

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje v roce 2021:

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem 2021
 1. Tereza Muroňová – zpěv a hra na klávesy
 2. Jiří Kolúch – obraz „Bílá Opava“
 3. Milan Hyžík – obraz „Kůň“

Čestná uznání: Jiří Matoušek – série obrazů „Roční období s enkaustikou“, Stanislav Ryšánek – obraz „Papoušci v přírodě“

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje v roce 2020:

 1. Miroslava Geryková – výšivka „Baletní figura“
 2. Radek Kopec – mozaika „Noční Karibik“
 3. Pavlína Grzegorzová – malba „Emoce v síti“

Čestná uznání: Andrea Bromková – zpracovaný ytong „Květinová louka“ a kolektivu autorů (Michal Havliš, Vladan Aschenbrenner, David Hruška) – restaurovaná kytara s názvem „LADÍME SPOLU“

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje v roce 2019:

 1. Lubomír Pavelčák – fotografie tzv. brýlovka „Pocta Miloši Sýkorovi“
 2. Andrea Bromková – olej na plátně „Lev“
 3. Magdaléna Golasowská, Michaela Kortišová, Vladan Aschenbrenner, Radim Balous, Martin Laboj, Michal Havliš – kreativní technika „Anděl“

Čestná uznání: Tomáš Konvička – mozaika z keramických střepů „Jaro“, Mgr. et Mgr. Milan Linhart – perokresba „Křehkost v dlani“

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje v roce 2018:

 1. Petr Kubal – kresba tuší a technickým perem „Pohodář“
 2. Tereza Zahrajová, Karolína Vondroušová, Zuzana Kučerová a Martin Volf – malba na bambusovou roletu „Květinová variace“
 3. Tereza Šmídová – mozaika z keramických kousků „Poušť“

Čestná uznání: Miroslava Domesová, Miluše Martínková, Petra Ďurková, Zdeňka Vlčková a Anežka Neužilová – „Série heraldických znaků Ostravy a jejich městských částí“ – karton a lepenka

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje v roce 2017:

 1. Lubomír Pavelčák – fotografie tzv. brýlovka „Mešita v Marsa Alam“
 2. Miroslava Domesová, Miluše Martínková, Petra Ďurková, Anežka Neužilová a Věra Koštělová – soubor mozaik z knoflíku „Kočka a sova“
 3. Mgr. Milan Linhart – soubor kreseb „Nevyřčená otázka“ a „Hra na perspektivu“
 4. Marcel Vopatová – malba a báseň „Bolest“

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje v roce 2016:

 1. Lucie Čimburová za mozaiku "Tanečnice"
 2. Miroslav Valášek – reliéf z ytongu "Maska Inků"
 3. Petr Valíček – olejomalba špachtlí "Koně na pastvě"

Čestná uznání: Miroslava Domesová, Miluše Martínková, Petra Ďurková, Kamila Rojáková – kompozice mandal z čajových obalů; Marcel Kubín – akryl „Afrika“

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje v roce 2015:

 1. Adéla Šustrová – perokresba "Čtvero ročních období"
 2. Věra Barová – obraz „Lekníny“
 3. Vítězslav Suchý – dřevořezba „Mořský koník“

Čestná uznání: Jiří Navrátil – dřevořezbu „Delfíni“, Jana Surovcová – obraz „V mámině náručí“

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje v roce 2014:

 1. Marek Zajonc, Lucie Čimburová, Jiří Schurman a Tomáš Konvička – keramická mozaika „Mořský svět“
 2. Radomír Šajer – obraz „Motýl“
 3. divadelní uskupení „Effatha Nový Jičín“ – Alena Trpkošová, Věra Demeterová, Pavlína Kriegielová, Jiří Fojtík, Patrik Böhm a Petr Moravec – maňáskové divadlo

Čestná uznání: Hynek Putnář – dřevořezba „Budha“, Mgr. Eva Liberdova – odborný recenzovaný článek „Příklady přístupnosti informací lidem se sluchovým postižením“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.