Půjčka LIBERTY
Menu

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Hejtman Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR každoročně vyhlašují Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

společenská odpovědnost

Cíl soutěže

Cílem soutěže je ocenit organizace firmy, organizace veřejného sektoru a obce, které jsou aktivní v Moravskoslezském kraji na poli společenské odpovědnosti organizací.

Seznamte se se všemi dosavadními vítězi soutěže.

Podmínky soutěže

 1. Soutěž pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Radou kvality ČR, jejíž know-how soutěže využívá.
 2. Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty, organizace veřejného sektoru a obce, které působí na území Moravskoslezského kraje (dále jen uchazeč) podle podmínek soutěže.
 3. Termín podání přihlášek je do 31. 5. 2024.
 4. Do Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost se nemohou přihlásit současní vítězové Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za předcházející rok
 5. Soutěž je rozdělena do kategorií
  1. podnikatelské subjekty (firmy):
   • do 50 zaměstnanců,
   • do 250 zaměstnanců,
   • nad 250 zaměstnanců,
  2. organizace veřejného sektoru:
   • do 50 zaměstnanců,
   • nad 50 zaměstnanců,
  3. obce:
   • obce s rozšířenou působností,
   • ostatní obce,
  4. mikropodniky, živnostníci, spolky.
 6. Do soutěže se uchazeči přihlašují Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen KÚ MSK) některým ze způsobů:
  • e‑mailem na adresu: lada.zemanova@msk.cz
  • datovou schránkou: Moravskoslezský kraj ID: 8x6bxsd (s uvedením – adresováno odboru kancelář hejtmana KÚ MSK)
 7. V případě, že se uchazeč rozhodne přihlásit do soutěže, zasílá vyplněnou přihlášku a dotazník v daném termínu, na uvedené adresy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
 8. Hodnotící komise je v předstihu a vždy na daný ročník soutěže jmenovaná hejtmanem Moravskoslezského kraje podle následujícího klíče: Za jednotlivě jmenované členy hodnotící komise je přípustný zástup. O přípustnosti zástupu rozhoduje předseda komise.
  • předseda (svolává a řídí zasedání komise) – z Rady Moravskoslezského kraje (1 hlas rozhodovací),
  • dva členové – z Rady kvality ČR (2 hlasy rozhodovací),
  • dva členové – z KÚ MSK (2 hlasy rozhodovací), z toho jeden z odboru kancelář hejtmana kraje, jeden z odboru životního prostředí a zemědělství,
 9. Hodnotící komise rozhoduje na svém zasedání o konečném pořadí v soutěži v daných kategoriích aklamačním hlasováním (při shodě většiny hlasů) nebo vyjádřením shody všech přítomných.
 10. Certifikovaní externí hodnotitelé posoudí jednotlivé dotazníky před zasedáním Hodnotící komise a připraví návrh konečného pořadí všech účastníků soutěže pro Hodnotící komisi.
 11. V daném termínu hodnotící komise určí pořadí přihlášených účastníků dle jednotlivých kategorií soutěže a stanoví vítěze v daných kategoriích.
 12. Vyhlášení vítězů a konečné pořadí bude oznámeno přiměřeným způsobem s tím, že účastníci soutěže a vítězové v daných kategoriích budou jednotlivě osloveni KÚ MSK a vyzváni k účasti na slavnostní vyhlášení výsledků.
 13. Další náležitosti soutěže a informace k ní jsou uvedeny v uživatelské příručce soutěže.
 14. Změny podmínek soutěže jsou vyhrazeny jejímu pořadateli.

Kontakt

Lada Zemanová
e‑mail: lada.zemanova@msk.cz
mobil: 734 284 656

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.