Odkazy

Seznam revizních techniků (odborně způsobilých osob ke kontrole technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění) najdete zde:  http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php  

Seznam kotlů (Seznam výrobků a technologií pro kotlíkové dotace) - 1., 2., 3. výzva
Na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 je zveřejněn seznam výrobků a technologií, který je veden Státním fondem životního prostředí a jsou v něm uvedeny kotle (zdroje vytápění), které bude možné pořídit místo starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním v rámci kotlíkových dotací. Tento seznam je pravidelně aktualizován a je zveřejněn zde:
https://svt2014-2020.sfzp.cz/

Seznam kotlů (Seznam výrobků a technologií pro kotlíkové dotace) - 4. výzva
Na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí 2021– 2027 je zveřejněn seznam výrobků a technologií, který je veden Státním fondem životního prostředí a jsou v něm uvedeny kotle (zdroje vytápění), které bude možné pořídit místo starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním v rámci kotlíkových dotací. Tento seznam bude pravidelně aktualizován a je zveřejněn zde: SVT (sfzp.cz)

Seznam podporovaných obcí a měst
Pro 1. kolo dotací (02/2016) - Na adrese http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty naleznete seznam měst a obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší na které se vztahuje bonifikace ve výši 5% z vynaložené částky na výměnu zdroje tepla.

Pro 2. kolo dotací (09/2017) naleznete tento seznam zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - výukový program "Smokeman zasahuje" - http://vec.vsb.cz/smokeman/o-smokemanovi/o-smokemanovi.html

Seznam osob oprávněných pro instalaci zařízení na obnovitelné zdroje energie a pokyny, jak oprávnění získat najdete například zde:
http://www.mpo.cz/dokument167893.html nebo http://www.aptt.cz/zkousky-oze.php nebo www.topenaridotace.cz

Seznam energetických specialistů

Zde: https://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx  je uveřejněn odkaz na Seznam energetických specialistů.


Ministerstvo životního prostředí - http://www.mzp.cz

Arnika - http://arnika.org

Státní fond životního prostředí - http://www.sfzp.cz

Moravskoslezský kraj - http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zivotni_prostredi/index.html

Portál TZB INFO - http://vytapeni.tzb-info.cz

Český hydrometeorologický ústav - http://www.chmi.cz


Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji"

AKTUÁLNÍ STAV VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI JIŽ UKONČENÝCH VÝZEV:

  • 1. společná výzva MŽP a MSK (ukončena dne 23.10.2013): administrace ukončena, proplaceno celkem 846 žádostí.
  • 4. společná výzva MŽP a MSK (ukončena dne 24.2.2014): administrace ukončena, proplaceno celkem 879 žádostí.
  • 8. společná výzva MŽP a MSK (ukončena dne 18.9.2014): projekty realizovány, probíhá uzavírání smluv, dosud proplaceno 683 žádostí, předpoklad kompletního proplacení žádostí do konce roku 2015.

Přehled dosavadních ukončených výzev na území Moravskoslezského kraje a podrobné informace k nim naleznete zde: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ekologizace-kotlu-na-tuha-paliva-v-moravskoslezskem-kraji-21725/.


Kontaktní osoby k již ukončeným výzvám Společného dotačního programu (vyhlašovaným do r. 2014)

Moravskoslezský kraj:  Ing. Jana Štěpánková, tel. 595 622 480, e-mail: jana.stepankova@msk.cz

Státní fond životního prostředí ČR:  Mgr. Petra Danningerová, tel.: 595 198 443, e-mail: petra.danningerova@sfzp.cz


KRAJ VYHODNOTIL "STARÉ" KOTLÍKOVÉ DOTACE

V některých obcích lidé vyměnili více než polovinu starých kotlů na tuhá paliva za nová ekologická topidla, snížilo se množství emisí vypuštěných do ovzduší.To jsou výsledky éry „starých“ kotlíkových dotací, které odstartovaly před čtyřmi roky v Moravskoslezském kraji.

První výzva na tzv. kotlíkovou dotaci odstartovala začátkem února 2012. Do roku 2014 pak bylo vyhlášeno dalších šest výzev, financovaných Moravskoslezským krajem a Ministerstvem životního prostředí. Poslední byla ukončena 18. září 2014, žadatelé ale měli ještě dalších devět měsíců na samotnou výměnu kotlů a předložení podkladů krajskému úřadu nebo Státnímu fondu životního prostředí.

V některých obcích se tak v letech 2012 až 2015 podařilo vyměnit přes 50 procent starých kotlů, které byly nahrazeny novými nízkoemisními kotli (obr. 1), například ve Štěpánkovicích (51%), Bolaticích (53%) nebo Kateřinicích (55%). Nejvíce výměn se uskutečnilo v největších městech kraje, tj. v Ostravě (266), Opavě (204) a Frýdku-Místku (103) (obr. 2).

Celá zpráva je zde: http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/kraj-vyhodnotil-stare-kotlikove-dotace-69897/

  • Obr. č.1: Znázorňující procento realizovaných výměn z celkového počtu kotlů na tuhá paliva dle jednotlivých obcí
  • Obr. č.2: Znázorňující celkový počet realizovaných výměn kotlů dle jednotlivých obcí

Tab. č. 1: Počty realizovaných výměn kotlů dle jednotlivých obcí
 
2. května 2016