Odkazy

Seznam revizních techniků (odborně způsobilých osob ke kontrole technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění) najdete zde:  http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php 

Seznam kotlů (Seznam výrobků a technologií pro kotlíkové dotace)
Na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 je zveřejněn seznam výrobků a technologií, který je veden Státním fondem životního prostředí a jsou v něm uvedeny kotle (zdroje vytápění), které bude možné pořídit místo starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním v rámci kotlíkových dotací. Tento seznam je pravidelně aktualizován a je zveřejněn zde:
https://svt.sfzp.cz/

Seznam podporovaných obcí a měst
Pro 1. kolo dotací (02/2016) - Na adrese http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty naleznete seznam měst a obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší na které se vztahuje bonifikace ve výši 5% z vynaložené částky na výměnu zdroje tepla.

Pro 2. kolo dotací (09/2017) naleznete tento seznam zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - výukový program "Smokeman zasahuje" - http://vec.vsb.cz/smokeman/o-smokemanovi/o-smokemanovi.html

Seznam osob oprávněných pro instalaci zařízení na obnovitelné zdroje energie a pokyny, jak oprávnění získat najdete například zde:
http://www.mpo.cz/dokument167893.html nebo http://www.aptt.cz/zkousky-oze.php nebo www.topenaridotace.cz

Seznam energetických specialistů

Zde: https://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx  je uveřejněn odkaz na Seznam energetických specialistů.

Projekt Emise - Slezské gymnázium Opava
Filmy natočené studenty Slezského gymnázia k tématu lokálního vytápění:

Jak správně (ne)topit: https://youtu.be/8OEojzJ7g-4

Kotlíkové dotace: https://youtu.be/G2soVdz-_qE

Stránky projektu Emise: http://emise.slezgymopava.cz/web/


Ministerstvo životního prostředí - http://www.mzp.cz

Arnika - http://arnika.org

Státní fond životního prostředí - http://www.sfzp.cz

Moravskoslezský kraj - http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zivotni_prostredi/index.html

Portál TZB INFO - http://vytapeni.tzb-info.cz

Český hydrometeorologický ústav - http://www.chmi.cz