Dopady na zdraví

Zpráva Evropské agentury životního prostředí odhaduje, že částice polétavého prachu menší než deset mikrometrů mohly v roce 2005 způsobit až 373 tisíc předčasných úmrtí.

Také v Česku zemřou ročně tisíce lidí kvůli znečištěnému ovzduší – v roce 2007 mohl být podíl znečištění ovzduší na smrti až 2,5 tisíce obyvatel žijících ve městech.

Jak se chránit před negativními vlivy znečištěného ovzduší:

  • Pokud jsou hodnoty znečištění zvláště vysoké (například v zimě za nepříznivých rozptylových podmínek), snažte se vycházet ven co nejméně.
  • Pokud musíte jít ven, zkuste omezit pobyt venku na časné ranní hodiny nebo až na večerní hodiny. Toto je důležité zejména v situaci, kdy jsou vysoké hladiny přízemního ozonu, neboť sluneční záření hladinu ozonu zvyšuje.
  • V době špatných rozptylových podmínek venku necvičte a neběhejte. Čím rychleji a hlouběji dýcháte, tím více škodlivin vdechujete. Větrejte doma pouze krátce.
  • Důležité je dbát na správnou životosprávu a přijímat dostatek vitamínů – ty Vás sice neochrání před vdechováním škodlivin, ale pomohou tělu lépe se vypořádat s následky jejich negativního působení.

Tato opatření jsou určena zejména zdravým dospělým a dětem. Pokud trpíte nějakou chronickou chorobou, jako je například astma, kardiovaskulární potíže a jiné, poraďte se se svým lékařem, jaký režim máte v době zhoršené kvality ovzduší dodržovat (zdroj: arnika.org)

Řada dalších informací o vlivu ovzduší na zdraví je k dispozici také v "seriálu" článků ovzduší a zdraví, který je postupně zveřejňován na stránkách Moravskoslezksého kraje