Vyúčtování kotlíkové dotace

Po ukončení realizace výměny kotle je příjemce povinen zpracovat a předložit finanční vyúčtování realizovaného projektu, a to nejpozději do:

  • 30. 9. 2023 - "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - Otevřený dotační titul (žádosti do 3. kola s poř. čísly 3/00001 až 3/03470 a dále 3/08061 až 3/10000)
  • 30. 9. 2023 - "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva v rámci adaptačního a mitigačního opatření" - (žádosti do 3. kola s poř. čísly 3/03471 až 08060)

Dotace je vyplacena až po realizaci výměny zdroje tepla na základě předloženého a zkontrolovaného finančního vyúčtování se všemi požadovanými náležitostmi.

! ! !  Nový zdroj tepla musí být uveden v Seznamu výrobků a technologií, který je dostupný na https://svt.sfzp.cz/ , a to pro příslušnou výzvu:  Kotlíkové dotace - 3. kolo (117. výzva OPŽP od 2019)  !

Originály účetních dokladů, ze kterých se poté vytvoří kopie, které se předkládají v rámci finančního vyúčtování, musí být označeny názvem „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ a registračním číslem projektu „CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/000 9638“, resp. "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva v rámci adaptačního a mitigačního opatření" a registračním číslem projektu "SFZP 138986/2019" . Toto označení nemusí být uvedeno v textu faktury, stačí jej dopsat rukou na originál faktury.

Podrobné pokyny k finančnímu vyúčtování kotlíkových dotací a seznam požadovaných dokladů naleznete níže v přílohách .