Vyúčtování kotlíkové dotace

2. kolo – dotační program „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“

Po ukončení realizace výměny kotle je příjemce povinen zpracovat a předložit finanční vyúčtování realizovaného projektu, a to nejpozději do 13. 12. 2019. Dotace je vyplacena až po realizaci výměny na základě předloženého finančního vyúčtování se všemi požadovanými náležitostmi.

! ! !  Nový zdroj tepla musí být uveden v Seznamu výrobků a technologií, který je dostupný na https://svt.sfzp.cz/ , a to pro Kotlíkové dotace – 2. kolo (67. výzva OPŽP od 2017)  ! ! !
Originály účetních dokladů, které se předkládají v rámci finančního vyúčtování, musí být označeny názvem „Kotlíkové dotace v MSK – 2.výzva“ a registračním číslem "CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161". Toto označení nemusí být uvedeno v textu faktury, stačí jej dopsat rukou na originál faktury.

Podrobné pokyny k finančnímu vyúčtování ve 2. kole kotlíkových dotací a seznam požadovaných dokladů naleznete níže v přílohách .