Kraj dostal slíbené navýšení dotace – žadatelé z 3. výzvy, jejichž žádost byla dosud v zásobníku projektů obdrží smlouvy

Žadatelé schválení do zásobníku projektů 3. výzvy kotlíkových dotací s pořadovým číslem žádosti 3/08111 až 3/10000 obdrží v nejbližších dnech e-mailem dotační smlouvy. Jak dále postupovat je popsáno v textu e-mailu a také zde:

1. Zkontrolujte své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, účet, atd.) – v případě nepřesností kontaktujte naše pracovníky na kotlíkové lince 595 622 355

2. Smlouvu 3x vytiskněte, vyplňte datum podpisu na každém výtisku a každý výtisk podepište (podpis nemusí být ověřený).

2. Smlouvu odešlete poštou nebo fyzicky doručte na adresu Krajského úřadu k rukám odpovědného pracovníka, viz e-mail.

Vzhledem k epidemické situaci Vás žádáme, abyste přednostně využívali poskytovatele poštovních služeb.

Děkujeme

Tým administrátorů kotlíkových dotací MSK                                                                                                        4.5.2021