Finanční prostředky pro 3. výzvu kotlíkových dotací jsou pro teď vyčerpány – jednáme o jejich navýšení

Dne 27. 8. 2019 rozhodla rada kraje o poskytnutí dotace žadatelům do pořadového čísla 3/03373, čímž byly finanční prostředky výzvy pro otevřený dotační titul (A) vyčerpány.

Žádosti s pořadovým číslem 3/03374 a vyšším budou při splnění podmínek dotačního programu postupně schvalovány do tzv. zásobníku projektů. Ve chvíli, kdy bude Moravskoslezskému kraji navýšena finanční alokace, o čemž aktuálně jednáme s poskytovatelem dotace, budou projekty v zásobníku (žadatelé) postupně vyzývány k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Poslední a jedinou dostupnou informací o navýšení alokace pro Moravskoslezský kraj je tisková zpráva, kterou si můžete přečíst zde: https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=97.

Žadatelům, kteří budou schvalováni do zásobníku projektů a kteří obdrželi e-mail s informací, že jejich žádost bude zkontrolována do 75 pracovních dnů se tímto omlouváme za nepřesnou informaci. Termín 75 pracovních dnů pro kontrolu žádosti se váže pouze k žádostem, na které jsou finanční prostředky. Jak bylo již výše uvedeno, žádosti se budou i nadále postupně kontrolovat a schvalovat v orgánech kraje dle pořadového čísla žádosti.

V případě nových informací Vás budeme neprodleně informovat na našich webových stránkách.