Informace k 3. výzvě kotlíkových dotací

Dne 9.4.2019 rozhodla rada kraje o vyhlášení dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva".

Od 10. 4. 2019 bude pro žadatele o kotlíkovou dotaci dostupná na adrese https://kotliky.msk.cz  elektronická žádost o dotaci. Nejprve je potřeba se do aplikace zaregistrovat, k tomu je zapotřebí mít platnou emailovou schránku (heslo nemusí být shodné s heslem pro přístup do Vaší emailové schránky). Po dokončení registrace se žadatel o dotaci může kdykoliv do aplikace přihlásit a vytvořit novou žádost, kterou následně vyplní.

Po vyplnění všech povinných polí (s červenou hvězdičkou) lze žádost uložit a od 13. 5. 2019 od 10:00h ji bude možné odeslat (tlačítko „uložit a odeslat“). Poté je potřeba žádost vytisknout a podepsat žadatelem o dotaci a spolu s povinnými přílohami ji do 10 pracovních dnů doručit na adresu Krajského úřadu v Ostravě.

Bližší informace k podání žádosti o kotlíkovou dotaci najdete na ÚVODní stránce tohoto webu v příloze Dotační program.