Informace k připravované výzvě

Dovolujeme si Vás upozornit, že ve 3. kole kotlíkových dotací již nebudou podporovány kombinované kotle na uhlí a biomasu.

O podrobnostech k připravované výzvě vás budeme průběžně informovat na těchto webových stránkách.