Změny ve lhůtách kontrol kotlů platné od 1.9.2018

V podmínkách dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“ byla stanovena povinnost příjemců dotace v rámci udržitelnosti projektů provádět v případě kotle na pevná paliva jednou za 2 kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu kotle v souladu s § 17 dost. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“).

Od 1. 9. 2018 se povinnost provádět kontrolu technického stavu a provozu kotle změnila v zákoně o ochraně ovzduší na povinnost kontrolovat kotel pravidelně minimálně jednou za 3 roky. Protože poskytovatel dotace neměl záměr stanovit přísnější pravidla, než která stanoví zákon, bude od příjemců dotace požadováno plnění povinností dle platného znění § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší, tj. minimálně jednou za tři roky.