Zahájení příjmu žádostí ve druhém kole kotlíkových dotací

Zahájení příjmu žádostí ve druhém kole kotlíkových dotací

Dne 5. 9. 2017 v 10:00 hodin byl zahájen příjem elektronických žádostí do druhého kola kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji. Během první hodiny bylo takto podáno zhruba 5 100 žádostí. Elektronický systém pro podávání žádostí funguje bezproblémově, nenastaly žádné komplikace.

Po podání elektronické žádosti je nutné do 10 pracovních dnů doložit její listinnou verzi vytištěnou z elektronické aplikace a potřebné přílohy. To mohou žadatelé učinit osobně na podatelně krajského úřadu, stačí však i zaslání poštou.

Podané žádosti budou nyní postupně procházet administrativní kontrolou a předkládány radě kraje k rozhodnutí o poskytnutí dotace. O výsledku budou žadatelé následně informováni e-mailem.

Příjem žádostí je na adrese https://kotliky.msk.cz/  otevřen až do 31. 12. 2018. Pokud bude před tímto termínem podáno 10 tisíc žádostí, příjem bude ukončen dříve, a to automaticky při dosažení uvedeného počtu. V tomto druhém kole kotlíkových dotací bude moci být podpořeno až 8 500 žádostí.

Více informací najdete v tiskové zprávě: https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/lide-mohou-opet-zadat-o-dotaci-na-nove-kotle-96896/.