Informace k nastavení základních parametrů 2. výzvy kotlíkových dotací

V rámci 2. vlny kotlíkových dotací, která bude spuštěna nejdříve v měsíci červnu 2017 obdrží Moravskoslezský kraj pravděpodobně téměř 900 mil. Kč. Kraj tak bude zvýhodněn a obdrží najednou prostředky z druhé i následné třetí vlny plánované Ministerstvem životního prostředí, tedy dvojnásobek peněz oproti prvnímu kolu kotlíkových dotací.

Vzhledem k tomu, že návrh Ministerstva životního prostředí pro 2. kolo kotlíkových dotací upřednostňuje instalaci zdrojů vytápění využívajících obnovitelné zdrojů energie, nebudou ve 2. kole kotlíkových dotací podporovány kotle výhradně na uhlí a také kombinované kotle (na uhlí a biomasu) s ručním přikládáním. Nadále tedy budou podporovány kombinované kotle (na uhlí a biomasu) s automatickým přikládáním, kotle výhradně na biomasu, plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla.

Na rozdíl od prvního kola pak žadatelé rovněž nebudou muset realizovat tzv. mikro-energetické opatření. Bližší podrobnosti k 2. kolu kotlíkových dotací budou k dispozici po konečném schválení a vyhlášení 2. výzvy na kotlíkové dotace na úrovni Ministerstva životního prostředí, které se předpokládá do konce března 2017.