Doplňková kotlíková výzva - kotle na biomasu a tepelná čerpadla

Od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017 budou přijímány žádosti o dotaci do doplňkového dotačního programu Moravskoslezského kraje „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“. Jak napovídá název dotačního programu, v rámci tohoto programu bude podporována výměna stávajících starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pouze za kotle na tuhá paliva – výhradně na biomasu a tepelná čerpadla.

Dotační program je rozdělen na dvě části:

A.Otevřený dotační titul – je určen pro nové žadatele

  • podávání žádostí elektronicky s následným doložením listinné žádosti a příloh
  • elektronická aplikace bude pro nové žadatele přístupná již od 1. 2. 2017 od 10 hodin na adrese https://aplikace.msk.cz/kotliky/. Elektronickou žádost si mohou lidé „předvyplnit“ a uložit, její odeslání však bude možné až v den zahájení příjmu žádostí, tj. 1. 3. 2017 od 10 hod. Elektronickou žádost bude následně nutné do 10 pracovních dnů doplnit listinnou verzí se všemi potřebnými přílohami.
  • pro poskytnutí dotace bude rozhodující pořadí podání žádostí; vzhledem k omezené alokaci pro dotační program bude podávání žádostí automaticky ukončeno po obdržení 350 žádostí (toto množství je dostatečné i pro vytvoření případného zásobníku; předpokládá se podpoření zhruba 200 žádostí)

 

B.Uzavřený dotační titul – je určen pro žadatele, kteří předložili žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ v roce 2016, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyli podpořeni

  • podávání žádostí poštou nebo osobně (jedná se o zjednodušenou žádost s tím, že při administraci bude v maximální možné míře využito dokladů předložených v předchozím dotačním programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“)
  • pro poskytnutí dotace není rozhodující pořadí podání žádostí, dotace bude poskytnuta všem žadatelům, kteří podají žádost ve stanovené lhůtě a splní podmínky dotačního programu

 

Podmínky poskytnutí dotace jsou shodné jako v předchozím dotačním programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, tj.:

  • žadatelem o dotaci může být pouze fyzická osoba vlastnící rodinný dům na území kraje s maximálně třemi bytovými jednotkami,
  • výše dotace činí 80 % nákladů z maximální částky 150 tisíc korun,
  • pokud se dům nachází v oblasti, která má dlouhodobý problém se znečištěným ovzduším (v tzv. prioritním území), získá žadatel dalších 5 % navíc,
  • všichni žadatelé bez rozdílu pak obdrží další 5 % navýšení dotace z rozpočtu kraje,
  • žadatelé z obcí a měst, které se zapojily do spolupráce s krajem při spolufinancování kotlíkových dotací, získají i další příspěvek od těchto obcí.

Podrobné informace o kotlíkových dotacích naleznete v Podmínkách dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“, který je níže ke stažení, včetně jeho příloh a formuláře Žádosti o dotaci pro otevřený dotační titul a Zjednodušené žádosti o dotaci pro uzavřený dotační titul.