Prodloužení termínu pro ukončení realizace dílčího projektu a předložení vyúčtování kotlíkových dotací

Termín pro ukončení realizace dílčího projektu a předložení závěrečného vyúčtování v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji byl prodloužen z 15. 9. 2016 do 31. 12. 2016.