Stanovisko k činnosti energetického specialisty v připadě posouzení vhodnosti mikro-energetického opatření.

Dne 9.11.2015 vydalo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu Společné stanovisko k účasti osob s oprávněním k provádění činností energetického specialisty na základě autorizace podle § 10 zákona č. 406/2000 sb., o hospodaření energií, v platném znění, na přípravě žádostí o poskytnutí dotace v rámci Specifického cíle 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

Tento dokument je k dispozici zde: https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/16616/detail/stanovisko-mzp-a-mpo-o-energ... .