Aktuální stav vyřizování žádostí v rámci již ukončených výzev

  • 1. společná výzva MŽP a MSK (ukončena dne 23.10.2013): administrace ukončena, proplaceno celkem 846 žádostí.
  • 4. společná výzva MŽP a MSK (ukončena dne 24.2.2014): administrace ukončena, proplaceno celkem 879 žádostí.
  • 8. společná výzva MŽP a MSK (ukončena dne 18.9.2014): projekty realizovány, probíhá uzavírání smluv, dosud proplaceno 683 žádostí, předpoklad kompletního proplacení žádostí do konce roku 2015.
  • Přehled dosavadních ukončených výzev na území Moravskoslezského kraje a podrobné informace k nim naleznete zde.