Archiv dotačních programů

Dotačního program „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“

Příjem žádostí o poskytnutí dotace v rámci doplňkového dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“ vyhlášeného dne 25. 1. 2017 byl ukončen, a to jak pro otevřený dotační titul (ukončení po přijetí 350 ks žádostí, kdy naplnění tohoto počtu došlo hned v první den příjmu žádostí, tj. 1. 3. 2017 a to již po necelých 3 minutách), tak pro uzavřený dotační titul (ukončení 31. 3. 2017).
 Podané žádosti jsou nyní administrativně kontrolovány a následně jsou předávány radě kraje k rozhodnutí o poskytnutí dotace. Seznamy schválených žadatelů jsou zveřejněny v sekci SEZNAMY SCHVÁLENÝCH ŽADATELŮ. O výsledku jsou/budou žadatelé informováni e-mailem vždy po schválení radou kraje.