Kotlíkové dotace do roku 2014

 

AKTUÁLNÍ STAV VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI JIŽ UKONČENÝCH VÝZEV:

  • 1. společná výzva MŽP a MSK (ukončena dne 23.10.2013): administrace ukončena, proplaceno celkem 846 žádostí.
  • 4. společná výzva MŽP a MSK (ukončena dne 24.2.2014): administrace ukončena, proplaceno celkem 879 žádostí.
  • 8. společná výzva MŽP a MSK (ukončena dne 18.9.2014): projekty realizovány, probíhá uzavírání smluv, dosud proplaceno 683 žádostí, předpoklad kompletního proplacení žádostí do konce roku 2015.

Přehled dosavadních ukončených výzev na území Moravskoslezského kraje a podrobné informace k nim naleznete zde: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/ekologizace-kotlu-na-tuha-paliva-v-moravskoslezskem-kraji-21725/.


Kontaktní osoby k již ukončeným výzvám Společného dotačního programu (vyhlašovaným do r. 2014)

Moravskoslezský kraj: Ing. Jana Štěpánková, tel. 595 622 480, e-mail: jana.stepankova@msk.cz

Státní fond životního prostředí ČR: Mgr. Petra Danningerová, tel.: 595 198 443, e-mail: petra.danningerova@sfzp.cz


 

KRAJ VYHODNOTIL "STARÉ" KOTLÍKOVÉ DOTACE

V některých obcích lidé vyměnili více než polovinu starých kotlů na tuhá paliva za nová ekologická topidla, snížilo se množství emisí vypuštěných do ovzduší.To jsou výsledky éry „starých“ kotlíkových dotací, které odstartovaly před čtyřmi roky v Moravskoslezském kraji.

První výzva na tzv. kotlíkovou dotaci odstartovala začátkem února 2012. Do roku 2014 pak bylo vyhlášeno dalších šest výzev, financovaných Moravskoslezským krajem a Ministerstvem životního prostředí. Poslední byla ukončena 18. září 2014, žadatelé ale měli ještě dalších devět měsíců na samotnou výměnu kotlů a předložení podkladů krajskému úřadu nebo Státnímu fondu životního prostředí.

V některých obcích se tak v letech 2012 až 2015 podařilo vyměnit přes 50 procent starých kotlů, které byly nahrazeny novými nízkoemisními kotli (obr. 1), například ve Štěpánkovicích (51%), Bolaticích (53%) nebo Kateřinicích (55%). Nejvíce výměn se uskutečnilo v největších městech kraje, tj. v Ostravě (266), Opavě (204) a Frýdku-Místku (103) (obr. 2).

Celá zpráva je zde: http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/kraj-vyhodnotil-stare-kotlikove-dotace-69897/

Obr. č.1: Znázorňující procento realizovaných výměn z celkového počtu kotlů na tuhá paliva dle jednotlivých obcí
Obr. č.2: Znázorňující celkový počet realizovaných výměn kotlů dle jednotlivých obcí

Tab. č. 1: Počty realizovaných výměn kotlů dle jednotlivých obcí
 
2. května 2016