Archiv dotačních programů

Dotační program „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2.výzva“

Příjem žádostí o poskytnutí dotace, v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2.výzva“, vyhlášeného dne 25. 1. 2017 byl ukončen dne 16.10.2018 a to přijetím žádosti o dotaci s pořadovým číslem 10.000.

Žadatelé musí nejpozději do 13.12.2019 předložit finanční vyúčtování projektu, aby mohla být dotace proplacena. Pokyny k tomu jak správně předložit vyúčtování najdete na ÚVODní straně v záložce VYÚČTOVÁNÍ KOTLÍKOVÉ DOTACE.