Menu

Politika integrovaného systému řízení

Integrovaný systém řízení je založen na třech pilířích, a to systému řízení kvality, systému environmentálního řízení a systému řízení bezpečnosti informací. Klíčovým dokumentem je Strategie Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, která jednoznačně definuje dlouhodobé směry rozvoje úřadu a jeho hodnoty. S vědomím toho, že úspěch organizace a naplnění jejích cílů závisí na lidech, věnujeme velkou pozornost také oblasti personální.

V oblasti kvality se zavazujeme být vyspělou organizací se zavedenými principy 4.0, která odvážně přijímá nové výzvy a pro jejich naplnění využívá chytrá inovativní řešení a moderní technologie, čímž šetří prostředky a čas, zvyšuje komfort komunikace s úřadem, zefektivňuje své vnitřní procesy, a tím i poskytované služby. V praxi to znamená, že:

V oblasti životního prostředí se zavazujeme v rámci zavedeného systému EMAS zkvalitňovat a zlepšovat všechny činnosti úřadu s vlivem na životní prostředí. V praxi to znamená, že:

V oblasti bezpečnosti informací se zavazujeme zvyšovat úroveň zabezpečení informací, s nimiž pracujeme tak, aby byly dostatečně chráněny před neoprávněnou manipulací a zároveň byly vždy dostupné všem stranám, které k nim mají mít přístup. V praxi to znamená, že:

V personální oblasti se zavazujeme vycházet z úcty a respektu mezi zaměstnanci, kteří rozumí smyslu a poslání organizace, jsou motivováni a spolupracující. K dosažení takového stavu trvale zabezpečujeme a dbáme na:

V rámci svého konání dodržujeme a ctíme zákonnost našich kroků postavených na principech dlouhodobě udržitelného rozvoje. Současně jím chceme přispět k celkovému upevnění důvěryhodnosti naší organizace a celé veřejné správy.

28. dubna 2021

Ing. Tomáš Kotyza, MBA
ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a představitel integrovaného systému řízení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.