Půjčka LIBERTY
Menu

Zdroje pro plánování rozvoje sociálních služeb a zajišťování sociálních služeb

Bez spolupráce širokého spektra lidí, bez celé řady informací, financí a dalšího zázemí nelze sociální služby ani plánovat, ani poskytovat. Ze zdrojů vychází výsledný plán rozvoje sociálních služeb. Na kvalitním mapování a získání zdrojů stojí rovněž systém poskytování a zajišťování sociálních služeb v daném regionu.

V praxi je důležité rozlišit 2 oblasti využívání zdrojů:

 1. zdroje určené k realizaci procesu plánování (veškeré zdroje, které pomáhají realizovat samotný proces plánování sociálních služeb),
 2. zdroje určené k poskytování sociálních služeb (veškeré zdroje, které je třeba mít nebo získávat, aby mohly být zajišťovány a poskytovány konkrétní sociální služby).

Další důležité dělení je na:

 1. zdroje lidské (personální) – do této kategorie patří osoby, lidé, organizace a skupiny (uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé a další), které potřebujete v různé míře zapojit do procesu plánování sociálních služeb a do poskytování služeb; jde o laiky i odborník, kvalifikované pracovníky, specializované organizace (místní či externí), kteří:
  • vám mohou poskytnout odborný servispomoc při procesu plánování,
  • se podílí na poskytování sociálních služeb.
 2. zdroje informační – tuto kategorii je nutné rozdělit na:
  • zdroje, které vám přinášejí informace důležité, potřebnévyužitelné při plánování sociálních služeb,
  • zdroje, které vám umožní informace poskytovat (tj. informační kanály, prostředky a způsoby, které umožňují informovat o tom, co je to plánování sociálních služeb, co aktuálně probíhá, jaké služby jsou v daném území, co poskytují apod.): příkladem informačních zdrojů jsou katalogy, publikace, elektronicky zpracované informace, webové stránky, informace v médiích, dokumenty na radnicích, u poskytovatelů apod.,
 3. zdroje finanční – tuto kategorii je velmi důležité rozdělit na:
  • finanční zdroje a prostředky určené na samotný proces plánování,
  • finanční zdroje a prostředky určené na poskytování konkrétních sociálních služeb,
 4. zdroje materiální (hmotné) – do této kategorie patří:
  • prostory (kde se účastníci plánování mohou scházet, kde se odehrávají veřejná setkání, prostory, kde se poskytují služby,
  • materiální vybavení (PC, telefony, kancelářské potřeby apod.).

Pro kvalitní a úspěšné plánování a poskytování sociálních služeb, je nutné na počátku procesu plánování:

Mapování pomáhá zjistit, co je k dispozici a co je nutné zajistit:

Je třeba mapovat všechny dostupné či potřebné zdroje:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.