Menu

Živnostenský portál není živnostenský rejstřík

Živnostenské úřady evidují dotazy podnikatelů ohledně zápisu do živnostenského portálu prezentovaného na webových stránkách Živnostenské komory. Jako provozovatel tohoto „rejstříku“ je uvedena společnost OFFICE POINT, s. r. o., s uvedením Živnostenská komora České Republiky.

Krajský živnostenský úřad vylučuje spojitost s touto aktivitou privátního subjektu a potvrzuje, že tato nemá vazbu na zákonně povinnou registraci v informačním systému registru živnostenského podnikání.

V případě živnostenského portálu se jedná o nabídku úplatného zápisu s pravidelnou aktualizací dat, kdy tento zápis není povinný.

Pro doplnění krajský živnostenský úřad uvádí, že vydáním živnostenského oprávnění jsou data o podnikateli a jeho podnikatelské činnosti automaticky a zdarma zapsána do informačního systému registru živnostenského podnikání – živnostenského rejstříku, kde je možné vyhledat informace o jakémkoliv podnikateli, který podniká podle živnostenského zákona.

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou pouze obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.