Menu

Jednotná kontaktní místa (JKM) plní dvě hlavní funkce. Poskytnout maximum informací potřebných k tomu, aby klient mohl podnikat, a to i v jiných členských státech Evropské unie, a dále zprostředkovat klientovi informace a kontakt na příslušný úřad, který se zabývá povolováním konkrétní činnosti. Vedle těchto dvou hlavních funkcí také poskytuje informace o opravných prostředcích a řešení sporů a poskytuje informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech EU. Zde se jedná o obecné informace s možností poskytnutí kontaktních údajů osob, které mohou dále prakticky pomoci. Kontaktní místa vznikají po celém území Evropské unie. V České republice je jich celkem patnáct.

Jedno takovéto Jednotné kontaktní místo mají k dispozici také podnikatelé v Moravskoslezském kraji. Ze zákona bylo zřízeno na živnostenském úřadě Magistrátu města Ostravy:
tel.: 800 990 980 (objednání poradenství)
e‑mail: jkm@ostrava.cz

Vzhledem k šíři poskytovaných informací není Jednotné kontaktní místo vždy schopno poskytnout informace na počkání, obzvláště pokud se týká zahraničí. Snahou však je poskytnout kvalitní informace v co nejkratším čase.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.