Menu

Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji

Operační program Zaměstnanost plus

Operační program

Operační program Zaměstnanost plus

Číslo projektu

CZ.03.02.02/00/22_006/0000162

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na kontinuální podporu profesionálů, kteří v Moravskoslezském kraji pracují s rodinami, kde vyrůstají ohrožené děti a dále pak na profesionalizaci a podporu celého systému náhradní rodinné péče v rámci Moravskoslezského kraje. Projekt navazuje na dříve realizované projekty v Moravskoslezském kraji. Zjištěné poznatky se vzájemně propojují, a především pomáhají hledat inovativní prvky v péči o ohrožené děti a profesionalizaci celého systému.

Přehled klíčových aktivit projektu

Doba realizace projektu

1. 10. 2022 – 30. 9. 2025

Kontaktní osoby

Ing. Dana Tvardková
projektová manažerka
odbor evropských projektů
tel. 595 622 595
e‑mail dana.tvardkova@msk.cz

Mgr. Zdeňka Kučná
odborný garant projektu
tel. 737 804 378
e‑mail zdenka.kucna@msk.cz

Celkové výdaje projektu

18 577 200 Kč
z toho dotace EU 14 255 214 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.