Půjčka LIBERTY
Menu

Kraj chce pomocí mezinárodního projektu zatraktivnit zdravotnické a sociální profese

Všechny čtyři regiony, které jsou do projektu Podpora atraktivity zdravotnických a sociálních profesí v regionech zapojeny, se potýkají s nedostatkem pracovníků v oblasti zdravotnických a sociálních služeb a mají potíže s přilákáním lidí do tohoto odvětví. Proto se Moravskoslezský kraj spolu s regionem Grand Est (Francie), Lublinským vojvodstvím (Polsko) a provincií Gelderland (Nizozemí) rozhodli tomuto problému čelit a společně najít způsoby, jak těmto oborům pomoci.

Projekt "Podpora atraktivity zdravotnických a sociálních profesí v regionech" ("Supporting attractiveness of health and social care professions in regions", zkráceně SHAKER), financovaný z evropského programu ERASMUS+, se zabývá otázkami, jak zatraktivnit profese v oblasti zdravotnictví a sociální péče, jak se vyhnout předčasnému ukončování školní docházky v těchto oborech, jak usnadnit přechod ze školního prostředí na trh práce a jak motivovat lidi, aby v těchto profesích setrvali. Pro nalezení odpovědí na tyto otázky jsou v rámci projektu naplánovány čtyři krátkodobé stáže v každém partnerském regionu a pravidelná setkání regionálních koordinátorů s účastníky projektu na místní úrovni. Projekt je realizován v letech 2020 – 2023, celkový rozpočet činí 167 970 eur, z toho dotace EU 165 670 eur.

Na přelomu června a července se v Lublinu (Polsko) uskutečnila první odborná stáž, které se zúčastnili zástupci regionálních správ, škol a sociálních a zdravotních institucí. Široké diskuze s pracovníky navštívených organizací pomohly porozumět jejich fungování a problémům, kterým čelí a způsobům, jak se s nimi snaží vypořádat.

logo Erasmus Shaker

Při návštěvě úřadu maršálka Lublinského vojvodství se účastníci dozvěděli, jak funguje vzdělávací systém v Polsku a jaké aktivity tento polský region realizuje, aby instituce ve zmíněných oborech podporoval. Závěrečný workshop byl zaměřen na porovnání vzdělávacích systémů v jednotlivých zemích. Během následné debaty zazněly i první návrhy, jak zdravotnické a sociální obory učinit lákavějšími a jak motivovat žáky k jejich studiu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.