Menu

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025

Lhůta pro podání žádostí je od 4. 4. 2022 do 30. 4. 2022

Rada kraje svým usnesením č. 38/2585 ze dne 28. 2. 2022 schválila vyhlášení dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Termín

Lhůta pro podání žádostí je od 4. 4. 2022 do 30. 4. 2022.

Kontakt

Mgr. Lucie Čížková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel. 595 622 301, mobil 732 714 381, e‑mail lucie.cizkova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.