Menu

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2021–2022

Lhůta pro podávání žádostí je od 15. 1. 2021 do 25. 1. 2021.

Kód programu: ŽPZ/02/2021

Rada kraje na své schůzi dne 14. 12. 2020 usnesením č. 4/310 schválila následující podmínky dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní e‑podání.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce

Výsledky dotačního programu

Výsledky dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2021-2022

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.