Menu

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2020‑2021

Kód programu: ŽPZ/02/2019

Rada kraje na své schůzi dne 21. 10. 2019 usnesením č. 72/6544 schválila následující podmínky dotačního programu "Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Zasílání žádostí je prostřednictvím elektronického formuláře.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 25. 11. 2019 do 6. 12. 2019.

Kontakt

Ing. Jana Kroupová, tel. 595 622 692, e‑mail: jana.kroupova@msk.cz

Ing. Jakub Hradil, tel. 595 622 695, e‑mail: jakub.hradil@msk.cz

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory, tel.: 595 622 600, podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2020-2021

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.