Půjčka LIBERTY
Menu

Dotační program Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2023

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 28. 10. 2022 do 2. 11. 2022 do 14:30 hodin. Následné podání žádostí dle čl. X odst. 11 Podmínek programu je možné do 2. 11. 2022 do 23:59:59 hod.

Rada kraje na své schůzi dne 26. 9. 2022 usnesením č. 53/3803 schválila podmínky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Termín:

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 28. 10. 2022 do 2. 11. 2022 do 14:30 hodin.

Následné podání žádostí dle čl. X odst. 11 Podmínek programu je možné do 2. 11. 2022 do 23:59:59 hod.

Kontakt:

Odborné dotazy týkající se projektu:

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Dotazy ve věcech technických:

Podmínky:

Podmínky odtačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2023

Výsledky:

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 15. 12. 2022 usnesením č. 10/1047 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2023.

Výsledky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2023

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.