Menu

Dotační program Drobné vodohospodářské akce pro roky 2022‑2023

Lhůta pro podávání žádostí je od 29. 11. 2021 do 7. 1. 2022.

Kód programu: ŽPZ/01/2022

Rada kraje na své schůzi dne 25. 10. 2021 usnesením č. 28/1901 schválila následující podmínky dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní e‑podatelna.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce

Výsledky

Výsledky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.