Menu

Tisková zpráva – Končí školní rok, který byl náročný pro děti i pedagogy

Na prázdniny se v Moravskoslezském kraji těší více než sto tisíc žáků základních škol a přes 48 tisíc středoškoláků. Tento školní rok byl ve znamení distanční výuky, která byla vysilující nejen pro děti a pedagogy, ale i pro rodiče. Letošní maturanti v písemných zkouškách dopadli lépe oproti minulému roku.

„Výuka byla v letošním roce neskutečně náročná. Děkuji všem pedagogům, mnozí z nich k vyučování na dálku přistoupili s obdivuhodnou nápaditostí a snahou dětem tento bezesporu těžký způsob výuky aspoň nějak zpříjemnit. Bylo by unáhlené a předčasné hodnotit, jak distanční výuka ovlivnila úroveň výuky a získaných znalostí. Nezbývá nám než věřit, že příští školní rok už poběží normálně a děti případné mezery stihnou co nejdříve dohnat,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny s tím, že v našem regionu bylo 105 900 žáků základních škol, 47 800 žáků středních škol a téměř 500 konzervatoristů, kteří si ve středu 30. června půjdou pro vysvědčení.

Jedna z obav vlivu distanční výuky na studijní výsledky se týkala maturitních zkoušek. „Většina letošních maturantů má už kompletní zkoušky za sebou, nicméně praktické maturity mohou letos probíhat až do konce srpna. Zatím máme k dispozici jen výsledky písemných didaktických testů, které administroval CERMAT. Na základě celorepublikových čísel tedy odhadujeme, že úspěšnost maturantů z našeho kraje byla letos lepší, než v roce minulém,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny a upřesnil, že v Moravskoslezském kraji se letos k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období přihlásilo 9 164 středoškoláků. Z nich 8 356 maturovalo v řádném termínu, 808 žáků vykonalo zkoušku opravnou či náhradní.

Maturitní zkouška je povinná z českého jazyka, druhý povinný předmět je matematika nebo cizí jazyk. Letos si matematiku zvolilo 19 procenta žáků, angličtinu 78 procent a ostatní cizí jazyky 3 procenta maturantů. V písemné části maturity byla v republice v českém jazyce úspěšnost 95,1 procenta. V matematice obstály 83,2 procenta maturantů, v angličtině bylo úspěšných 93,3 procenta žáků.

„Tak těžký školní rok v historii nepamatujeme, naštěstí už končí. Všem nám přeji, aby byl příští školní rok už normální, aby děti docházely do školy, čerpaly vědomosti a dovednosti napřímo a třeba také zúročily pozitivní návyky, které jim distanční výuka dala. Děti i pedagogové jsou zkušenější v práci s moderní technologií a internetem, mnozí se naučili větší samostatnosti. Všem přeji pohodové prázdniny, aby načerpali sílu i chuť na další školní rok,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.