Půjčka LIBERTY
Menu

Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch

předseda:

členové:

Úkoly komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch

  1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se oblasti rovnoměrného rozvoje kraje, včetně rozvoje venkova.
  2. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se oblasti rozvoje cestovního ruchu v kraji.
  3. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblasti rovnoměrného rozvoje kraje, včetně rozvoje venkova a v oblasti rozvoje cestovního ruchu v kraji, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
  4. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti rozvoje, včetně rozvoje venkova a v oblasti rozvoje cestovního ruchu v kraji, popř. i individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy radě.
  5. Plní další úkoly, kterými ji pověří rada.

Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch byla zřízena a předseda a členové jmenováni usnesením rady kraje č. 1/4 ze dne 5. 11. 2020. Změny ve složení komise projednány usnesením č. 5/325 ze dne 17. 12. 2020, č. 9/488 ze dne 8. 2. 2021 a č. 40/2747 ze dne 14. 3. 2022. Úkoly komise byly schváleny usnesením č. 3/86 ze dne 30. 11. 2020.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.