A A A
Menu

Často kladené dotazy

V Žádosti jsem uvedl, že mám zájem o plynový kondenzační kotel. Je možné pořídit kotel na peletky/dřevo nebo tepelné čerpadlo?
Ano, změnu však musí schválit rada kraje na základě vámi předložené žádosti o změnu typu kotle. (formát docx, velikost 21 kB)

Jak to bude s kontrolou nově nainstalovaného kotle? Může někdo přijet na kontrolu?
Kontrola bude prováděna u vzorku žadatelů především pracovníky krajských úřadů.

Najdu někde na internetu seznam dotovaných kotlů (tepelných čerpadel)?
Ano, v Seznamu výrobků a technologií, kde je uveden výčet kotlů, které splňují technické parametry kotlíkových dotací.

Můžu si s kotlem pořídit z dotace i novou otopnou soustavu?
Ano. Lze ji zařadit do způsobilých výdajů kotlíkové dotace.

Platí dotace i na vyvložkování komínu?
Ano. Do způsobilých výdajů je možno zahrnout v podstatě veškeré náklady související s uvedením nového kotle do provozu.

Musím mít zpracovaný projekt? (kým?)
Ne. Projektová dokumentace není podmínkou poskytnutí dotace. U komplexnějších rekonstrukcí otopné soustavy ale doporučujeme zpracovat. Projektová dokumentace je způsobilým výdajem.

Je možno žádat o podporu pouze na realizaci solárního termického ohřevu TV?
Ne, tato varianta již není v rámci kotlíkových dotací možná. Samostatně je možno žádat prostřednictvím programu Nová zelená úsporám.

Je možno žádat o podporu na realizaci fotovoltaiky?
Ne, tato aktivita není z kotlíkových dotací podporována. Je to možné pouze v programu Nová zelená úsporám.