Aktuality

Příjem žádostí o poskytnutí dotace ukončen

Příjem žádostí o poskytnutí dotace v rámci doplňkového dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla- otevřený dotační titul byl ukončen, jak bylo avizováno, po přijetí 350 ks žádostí. K naplnění tohoto počtu došlo hned v první den příjmu žádostí, tj. 1. 3. 2017 a to již po necelých 3 minutách. Počet žadatelů, který tuto avizovanou kapacitu přesahoval, je zhruba 500.

Informace k nastavení základních parametrů 2. výzvy kotlíkových dotací

V rámci 2. vlny kotlíkových dotací, která bude spuštěna nejdříve v měsíci červnu 2017 obdrží Moravskoslezský kraj pravděpodobně téměř 900 mil. Kč. Kraj tak bude zvýhodněn a obdrží najednou prostředky z druhé i následné třetí vlny plánované Ministerstvem životního prostředí, tedy dvojnásobek peněz oproti prvnímu kolu kotlíkových dotací.

Doplňková kotlíková výzva - kotle na biomasu a tepelná čerpadla

Od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017 budou přijímány žádosti o dotaci do doplňkového dotačního programu Moravskoslezského kraje „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“. Jak napovídá název dotačního programu, v rámci tohoto programu bude podporována výměna stávajících starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pouze za kotle na tuhá paliva – výhradně na biomasu a tepelná čerpadla.

Dotační program je rozdělen na dvě části:

Revize kotlů na tuhá paliva

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do konce roku 2016. Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory (netýká se krbových kamen) projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vašeho města nebo obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi.

Reakce MŽP na poplašnou reportáž ke kotlíkovým dotacím odvysílanou 21. června ve Zprávách FTV Prima

Na stránkách Státního fondu životního prostředí je uveřejněna reakce Ministerstva životního prostředí na poplašnou reportáž ke kotlíkovým dotacím odvysílanou 21. června ve Zprávách FTV Prima: https://www.sfzp.cz/clanek/193/2970/reakce-mzp-na-poplasnou-reportaz-ke-...

Změny v průběhu realizace výměny kotle v rámci Kotlíkové dotace v MSK

Realizace výměny kotle s ručním přikládáním za nový zdroj tepla a případného „mikro“ energetického opatření musí proběhnout v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a v souladu s Žádostí o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1, resp. v souladu s posudkem energetického specialisty.
Nový zdroj tepla musí být zapsán na Seznamu výrobků a technologií dostupný na https://svt.sfzp.cz/ a mít, tzv. SVT kód, který naleznete v uvedeném seznamu.

PODPIS SMLOUVY KE KOTLÍKOVÉ DOTACI:

Po schválení žádosti radou kraje budou úspěšní žadatelé informováni (e-mailem, případně dopisem) o schválení jejich žádosti a budou kontaktováni (vzhledem k velkému počtu žadatelů to může trvat déle - cca měsíc) ohledně uzavření smlouvy o poskytnutí kotlíkové dotace.

Samotná realizace výměny kotle není závislá na datu podpisu smlouvy. Jakmile je žádost schválená, může žadatel bez problémů zahájit výměnu kotle.

Stránky