Aktuality

Finanční prostředky pro 3. výzvu kotlíkových dotací jsou pro teď vyčerpány – jednáme o jejich navýšení

Dne 27. 8. 2019 rozhodla rada kraje o poskytnutí dotace žadatelům do pořadového čísla 3/03373, čímž byly finanční prostředky výzvy pro otevřený dotační titul (A) vyčerpány.

Žádosti s pořadovým číslem 3/03374 a vyšším budou při splnění podmínek dotačního programu postupně schvalovány do tzv. zásobníku projektů. Ve chvíli, kdy bude Moravskoslezskému kraji navýšena finanční alokace, o čemž aktuálně jednáme s poskytovatelem dotace, budou projekty v zásobníku (žadatelé) postupně vyzývány k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

Změny ve lhůtách kontrol kotlů platné od 1.9.2018

V podmínkách dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“ byla stanovena povinnost příjemců dotace v rámci udržitelnosti projektů provádět v případě kotle na pevná paliva jednou za 2 kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu kotle v souladu s § 17 dost. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“).

Jak správně topit – komiks „Roztopte to se Smokemanem“

Státní fond životního prostředí ve spolupráci s Výzkumným energetickým centrem Vysoké školy báňské – TU Ostrava vydal v komiksové podobě informace pro všechny, kteří topí v kotlech a kamnech na tuhá paliva. Dozvíte se, jak správně přikládat, jak co nejefektivněji využívat energie, jaké výhody přináší moderní kotel nebo na co si dát pozor při provozu. Kromě rad v brožuře najdete základní informace ke kotlíkovým dotacím a také k programu Nová zelená úsporám, který finančně podporuje majitele domů při úsporných energetických opatřeních. Komiks je v elektronické podobě k dispozici níže.

Zahájení příjmu žádostí ve druhém kole kotlíkových dotací

Zahájení příjmu žádostí ve druhém kole kotlíkových dotací

Dne 5. 9. 2017 v 10:00 hodin byl zahájen příjem elektronických žádostí do druhého kola kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji. Během první hodiny bylo takto podáno zhruba 5 100 žádostí. Elektronický systém pro podávání žádostí funguje bezproblémově, nenastaly žádné komplikace.

Proběhl zátěžový test aplikace pro příjem žádostí o kotlíkové dotace

Krajský úřad v úterý 20. června za pomoci studentů středních škol simuloval elektronický příjem žádostí. Zátěžový test ukázal, že databáze velký nápor zájemců zvládla bez problémů.

Více informací se dočtete v tiskové zprávě: http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/studenti-strednich-skol-se-pokusili-_zavarit_-krajsky-server--nepovedlo-se!-94382/

Stránky