Aktuality

Průzkum zájmu o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva

Před vyhlášením 4. výzvy kotlíkových dotací a příjmem žádostí o dotace jsou kraje povinny provést šetření prokazující zájem obyvatel o kotlíkové dotace. V Moravskoslezském kraji realizujeme toto šetření formou on-line formuláře, na který najdete odkaz zde: https://1url.cz/@kotliky4Podle počtu vyplněných formulářů budou krajům přiděleny finanční prostředky na výměny kotlů, proto neváhejte a máte-li o dotaci zájem, formulář vyplňte.

Kraj dostal slíbené navýšení dotace – žadatelé z 3. výzvy, jejichž žádost byla dosud v zásobníku projektů obdrží smlouvy

Žadatelé schválení do zásobníku projektů 3. výzvy kotlíkových dotací s pořadovým číslem žádosti 3/08111 až 3/10000 obdrží v nejbližších dnech e-mailem dotační smlouvy. Jak dále postupovat je popsáno v textu e-mailu a také zde:

1. Zkontrolujte své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, účet, atd.) – v případě nepřesností kontaktujte naše pracovníky na kotlíkové lince 595 622 355

2. Smlouvu 3x vytiskněte, vyplňte datum podpisu na každém výtisku a každý výtisk podepište (podpis nemusí být ověřený).

Aktualita k žádostem schváleným do zásobníku projektů 3. výzvy kotlíkových dotací

Aktualita k žádostem schváleným do zásobníku projektů 3. výzvy kotlíkových dotací

Změnové Rozhodnutí o navýšení prostředků ve výši 500 mil. Kč pro zásobník 3. výzvy kotlíkových dotací bylo doručeno Moravskoslezskému kraji v podobě, která kraji umožňuje začlenit finanční prostředky do stávajícího dotačního programu a podpořit vytvořený zásobník projektů.

Stránky