Aktuality

Kraj dostal slíbené navýšení dotace – žadatelé z 3. výzvy, jejichž žádost byla dosud v zásobníku projektů obdrží smlouvy

Žadatelé schválení do zásobníku projektů 3. výzvy kotlíkových dotací s pořadovým číslem žádosti 3/08111 až 3/10000 obdrží v nejbližších dnech e-mailem dotační smlouvy. Jak dále postupovat je popsáno v textu e-mailu a také zde:

1. Zkontrolujte své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, účet, atd.) – v případě nepřesností kontaktujte naše pracovníky na kotlíkové lince 595 622 355

2. Smlouvu 3x vytiskněte, vyplňte datum podpisu na každém výtisku a každý výtisk podepište (podpis nemusí být ověřený).

Aktualita k žádostem schváleným do zásobníku projektů 3. výzvy kotlíkových dotací

Aktualita k žádostem schváleným do zásobníku projektů 3. výzvy kotlíkových dotací

Změnové Rozhodnutí o navýšení prostředků ve výši 500 mil. Kč pro zásobník 3. výzvy kotlíkových dotací bylo doručeno Moravskoslezskému kraji v podobě, která kraji umožňuje začlenit finanční prostředky do stávajícího dotačního programu a podpořit vytvořený zásobník projektů.

Změny ve lhůtách kontrol kotlů platné od 1.9.2018

V podmínkách dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“ byla stanovena povinnost příjemců dotace v rámci udržitelnosti projektů provádět v případě kotle na pevná paliva jednou za 2 kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu kotle v souladu s § 17 dost. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“).

Stránky